Înapoi La Pagina Acte România

Cǎlǎtorie minor neîsoțit/ însoțit de un singur pǎrinte

Declarația pentru ieșirea minorului din țară, cunoscută și sub numele de procură pentru copil minor, este un act notarial necesar la frontieră, prin care părintele ce nu îl însoțește pe minor în călătorie își dă acordul pentru plecarea acestuia în străinătate. Când minorul este însoțit de o terță persoană, este necesar acordul ambilor părinți. Aceștia pot da declarație împreună sau separat.

Precizăm că declaraţia autentificată a părinţilor trebuie prezentată în original la frontierǎ şi nu în format electronic.

Cǎlǎtoria din sau în România:

Declarația este necesară doar la ieșirea din România a minorilor cu cetățenie română și nu este solicitată la intrarea în țară. Obținerea Apostilei FCDO este necesarǎ.

Cǎlǎtoria din sau în Anglia:

Autoritǎțile britanice vǎ pot solicita sǎ pezentați declarația notarialǎ atât la ieșirea, cât și la intrarea în țarǎ.

Cǎlǎtoria din sau în alte țǎri decât Anglia și România:

Prezentarea unei declarații notariale este un minim cerut de către autoritățile de frontieră, iar în funcție de țara în/din care călătoriți, vi se poate cere Apostila de la Haga și traducere autorizată, atât a declarației notariale, cât și a apostilei. Vǎ sfǎtuim sǎ verificați în prealabil cu autoritǎțile respective.

Acte necesare

Declarantul trebuie să prezinte următoarele acte:

bg

Declarația pentru ieșirea minorului din țară

Emisǎ în englezǎ, sau în douǎ limbi (și anume englezǎ, românǎ, italianǎ, sau francezǎ), cu opțiunea de a solicita asistențǎ cu obținerea Apostilei de la Haga. Primiți documentul cu Apostila de la Haga direct la adresa dvs. din Regatul Unit în termen de 4 până la 5 zile lucrătoare de la data semnǎrii declarației în fața notarului, cu opțiunea de a solicita expedierea direct în strǎinǎtate.

Pașii de urmat pentru a obține o programare

Puteți solicita programarea direct de pe site-ul nostru, selectând opțiunile dorite.

Pasul 1: Alegeți ziua, ora doritǎ și serviciile dorite. Încǎrcați documentele precum precizate mai sus. Alernativ, trimiteți prin email o copie a documentelor. De asemenea, precizați urmǎtoarele:

  • statul sau statele de destinație;
  • ruta urmată pâna în ţara de destinaţie;
  • perioada în care urmează să se desfǎşoare călătoria;
  • scopul deplasării;
  • dacă minorul va rămâne în statul de destinaţie, trimiteți copie pașaport a persoanei căreia îi va fi încredinţat, sau a persoanei cu care se va reîntoarce în țarǎ, dacǎ este o persoanǎ diferitǎ de cea cu care a început cǎlǎtoria.

Pasul 2: Dacǎ ați ales opțiunea de a plǎti mai târziu, puteți face plata accesând unul dintre serviciile mai jos menționate:

Pasul 3: Vom verifica documentele produse şi efectuarea plǎții, iar dacǎ totul este în regulǎ, vǎ vom confirma programarea în câteva ore.

Programare pentru întocmirea declarației

În vederea autentificării unei declarații, declarantul trebuie să se prezinte personal la biroul nostru notarial pentru a-i fi stabilită identitatea, pentru a-și exprima consimțământul cu privire la conținutul actului și pentru a semna originalul în fața notarului public.

Pentru a beneficia de serviciile biroului nostru notarial, programarea prealabilǎ este necesarǎ. Dacǎ vǎ puteți înfǎțișa personal la birourile noastre din Birmingham, Manchester sau Londra, ne putem deplasa noi la dvs. Vizitǎm clienți în mod regulat în West Midlands, Londra și Manchester (la sediul sau domiciul dvs., precum şi într-un loc public prealabil stabilit). Se va percepe o taxǎ pentru deplasare în funcție de locație, precum și pentru programǎrile în birourile noastre, solicitate în afara programului normal de lucru, ce se va adauga la onorariul notarial.

Apostila de la Haga

În funcție de ruta cǎlǎtoriei, autoritǎțile de frontierǎ pot solicita ca documentele emise în Marea Britanie să fie apostilate cu apostila de la Haga. Vǎ recomandǎm sǎ verificați în prealabil cu instituțiile respective.

Prezentarea unei declarații notariale este un minim cerut de către autoritățile de frontieră, iar în funcție de țara în/din care călătoriți, vi se poate cere Apostila de la Haga și traducere autorizată, atât a declarației notariale, cât și a apostilei.

Pentru cǎlǎtoriile din Româniia, declarația este necesară doar la ieșirea din țarǎ a minorilor cu cetățenie română și nu este solicitată la intrarea în țară. Obținerea Apostilei FCDO este necesarǎ.

1. Programare Notarialǎ

În vederea autentificării unei declarații, declarantul trebuie să se prezinte personal la biroul nostru notarial pentru a-i fi stabilită identitatea, pentru a-și exprima consimțământul cu privire la conținutul actului și pentru a semna originalul în fața notarului public. Dacǎ ați solicitat asistențǎ cu obținerea apostilei, odatǎ semnatǎ, declarația va rǎmâne la noi pentru apostilare.

2. Legalizare FCDO

Vom trimite documentul notarizat spre legalizare. Veți primi documentul apostilat la adresa dvs. din UK în 4-5 zile lucrǎtoare de la semnarea declarației în fața notarului.

3. Returnarea Documentelor

Odatǎ obținutǎ apostila, vă vom trimite prin e-mail copii scanate ale documentelor și detaliile de tracking online înainte de expediereaa documentelor în original cǎtre adresa dvs. din UK, fără costuri suplimentare. Alternativ, putem asista cu trimiterea documentelor direct în strǎinǎtate, pentru un cost suplimentar.

Ce este apostila de la Haga?

Pentru a fi recunoscute de autorităţile române precum şi de autorităţile altor state părţi la Convenţia de la Haga din 1961, documentele/actele emise de autorităţile britanice trebuie să aibă aplicată apostila.

Legalizarea validează un document public străin prin verificarea autenticității semnăturii și a legitimității autorității semnatare. Legalizarea nu certifică conținutul documentului.

Apostila de la Haga este o procedură simplificată care are același scop ca și legalizarea și se aplică între statele părți la Convenția din 5 octombrie 1961, care a abolit obligația de a legaliza documentele publice străine. În general, cu excepția cazului în care o normă specifică prevede o scutire de la această obligație, toate documentele publice străine trebuie să fie legalizate sau apostilate pentru a fi valabile în România, iar toate documentele publice românești trebuie să fie legalizate sau apostilate pentru a fi valabile în străinătate.

Legalizarea sau apostila nu are o dată de expirare, dar dacă documentul are o valabilitate limitată în timp, cea a legalizării sau apostilei va fi la fel de limitată.