Notarial Services & News

French Power of Attorney (Procuration)
French Power of Attorney (Procuration)

Power of attorney is also known as 'procuration' in France. A procuration is a legal document that provides a third party (known as an agent) with the power and authority to make decisions on behalf of an individual. These decisions can be related to any financial issues or personal affairs that the individual has.

Italian Power of Attorney (Procura)
Italian Power of Attorney (Procura)

Persons who choose to grant the power of attorney to another person in Italy can perform this action in front of a public notary, which is a compulsory step in order for the document to become legally recognized in Italy. The power of attorney can be granted to an Italian lawyer or to any other trustworthy person.

Romanian Power of Attorney (Procurǎ/Declarație)
Romanian Power of Attorney (Procurǎ/Declarație)

Procura este actul notarial prin care o persoană (mandantul) împuternicește o altă persoană (mandatarul) să îndeplinească în numele său anumite formalități sau să o reprezinte în cadrul anumitor proceduri legale/ judiciare, respectiv să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele său.

Romanian Power of Attorney (Procurǎ Generalǎ)
Romanian Power of Attorney (Procurǎ Generalǎ)

Procura este generală (procuratio omnium bonorum) dacă mandatarul primeşte împuternicirea de a se ocupa de toate treburile mandantului. Conform noului Cod Civil, un mandat general îl poate autoriza pe mandatar să efectueze numai acte de conservare şi de administrare (de exemplu, închirierea unui imobil).

Romanian Power of Attorney (Procurǎ Specialǎ)
Romanian Power of Attorney (Procurǎ Specialǎ)

Procura este specială dacă se acordă pentru o singură operaţie juridică (procuratio unicus rei) sau pentru anumite operaţii determinate. În acest sens, art. 2016 alin. 2 din noul Cod Civil prevede că, pentru a încheia acte de înstrăinare (vânzare, donație etc.) sau grevare (constituirea unei ipoteci), tranzacţii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta acţiuni în justiţie, precum şi pentru a încheia orice alte acte de dispoziţie, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres.

Romanian Power of Attorney (Procurǎ vânzare-cumpǎrare imobil)
Romanian Power of Attorney (Procurǎ vânzare-cumpǎrare imobil)

Prin procura de vânzare a unui imobil, proprietarul (mandantul) poate împuternici o altă persoană (mandatar) să vândă bunul la prețul indicat în procură sau, după caz, negociat în favoarea mandantului sau limitat la o anumită valoare. Prin procura notarială de cumpărare a unui imobil, puteți împuternici o altă persoană (mandatar) să vă reprezinte la notariat pentru cumpărarea unui imobil - apartament, casă, teren - la prețul stabilit în procură sau la cel negociat de mandatar.

Romanian Power of Attorney (Procurǎ bancǎ)
Romanian Power of Attorney (Procurǎ bancǎ)

Prin procura notarială bancară, puteți împuternici o altă persoană să vă reprezinte la bancă pentru a realiza operațiuni bancare cum ar fi contractarea unui credit, emiterea sau ridicarea unui card, retragerea anumitor sume de bani din cont, constituirea sau lichidarea de depozite și conturi curente, ordine de plată, obținerea extraselor de cont etc. Părțile stabilesc cât timp este valabilă procura, indicând expres durata împuternicirii în cadrul actului notarial. Dacă nu s-a prevăzut un termen, procura încetează în 3 ani de la încheiere.

Discover all our services

We specialise in Notarial Services, Apostille, Consular Legalisation and Certified Translations.